تفسیر سوره حمد – الرحمن الرحیم

 

 

به‎نام‎خدا
علم «تفسیر» به شرح و تبیین آیات قرآن گفته می‎ شود. این علم و دانش در زمان نازل شدن وحی و آیات الهی در دوره ‎ی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آغاز شد و تا به امروز ادامه پیدا کرده است.
مجموعه‎ ی ساخته شده توسط استودیو هنری تراب، گزیده ای از کلاس تفسیر قرآن توسط آیت الله صفایی بوشهری است که از اولین سوره ی قرآن یعنی سوره حمد شروع شده است.
قسمت پنجم از این مجموعه، تفسیر قرآن – الرحمن الرحیم
معنی واژه رووف به فارسی برابر بسیار مهربان می باشد و البته شاید معنی و مفهوم واقعی نهفته در واژه عربی را نداشته باشد ولی به هر حال این صفت را به انسان هم منتسب می کنند مثلا میگوییم امام رضا (ع) امام رووف است. آیا این دلیل می شود که بگوییم این صفت بشری است و یا بگوییم الهی نیست. البته در این موضوع که هر شخصی تا اندازه ای از صفات خداوند را می تواند کسب کند و خداوند عین همه کمالات است شکی نیست و انسانها بیش و کم فقط می توانند تجلی گوشه ای از کمالات پروردگار باشند که مهربانی و رووف بودن هم یکی از آنهاست.
تو برای وصل کردن آمدی
یا برای فصل کردن آمدی
تا توانی پا منه اندر فراق
ابغض الاشیاء عندی الطلاق
هر کسی را سیرتی بنهاده‌ام
هر کسی را اصطلاحی داده‌ام
در حق او مدح و در حق تو ذم
در حق او شهد و در حق تو سم
ما بری از پاک و ناپاکی همه
از گرانجانی و چالاکی همه
من نکردم امر تا سودی کنم
بلک تا بر بندگان جودی کنم
هندوان را اصطلاح هند مدح
سندیان را اصطلاح سند مدح
من نگردم پاک از تسبیحشان
پاک هم ایشان شوند و درفشان
ما زبان را ننگریم و قال را
ما روان را بنگریم و حال را

Leave A Reply

Your email address will not be published.