تفسیر سوره حمد – راه مستقیم

 

 

تولید: استودیو هنری تراب
به سفارش: دفتر آیت الله صفایی بوشهری
علم «تفسیر» به شرح و تبیین آیات قرآن گفته می‎ شود. این علم و دانش در زمان نازل شدن وحی و آیات الهی در دوره ‎ی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آغاز شد و تا به امروز ادامه پیدا کرده است.
مجموعه‎ ی ساخته شده توسط استودیو هنری تراب، گزیده ای از کلاس تفسیر قرآن توسط آیت الله صفایی بوشهری است که از اولین سوره ی قرآن یعنی سوره حمد شروع شده است.
قسمت چهارم از این مجموعه، تفسیر قرآن – راه مستقیم
صراط مستقیم، در حدود 45 آیه قرآن به کار رفته و یکی از این آیات، آیه ششم سوره فاتحه الکتاب: «اهدنا الصراط المستقیم» است که مسلمانان، آن را روزانه حداقل 10 بار در نمازهای خود قرائت می کنند. این تعبیر در قرآن، به چه معنا، به کار رفته است؟ ویژگی های آن چیست؟ مصادیق آن کدامند؟ آرای دانشمندان مسلمان در این باره چیست؟ نهایت آن که اصطلاح صراط مستقیم مسلمانان را به چه نوع رفتاری نسبت به دیگر ادیان رهنمون می سازد؟ در مقاله پیش رو سعی شده تا حد امکان، به پرسش های بالا و هم چنین برخی ابهامات در مورد صراط مستقیم، با تکیه بر مطالعه کتابخانه ای پرداخته شود.
مفسران در باره معنا و مقصود آیات قرآن از “صراط مستقیم” نظریاتی اظهار کرده اند که برخی از آنها از این قرار است:
1. صراط مستقیم؛ یعنی کتاب خدا (قرآن).
2. صراط مستقیم؛ یعنی راه انبیا و پیامبران الاهی.
3. صراط مستقیم؛ یعنی اسلام (تسلیم شدن در برابر خداوند).
4. امام واجب الاطاعه؛ صراط مستقیم در دنیا است و پیروی از او، وسیله عبور از صراط و پل بر روی جهنم در آخرت است.
5. صراط مستقیم همان آیین خدا پرستی و دین حق و پایبند بودن به دستورات خدا است.
6. صراط مستقیم؛ دینی است که خداوند به آن فرمان داده است که آن اعم از توحید، عدل و ولایت کسانی است که اطاعت آنان واجب است.

Leave A Reply

Your email address will not be published.