موشن گرافیک دست آوردها – بنادر و دریانوری

 

 

به‌نام‌خدا

تولید: استودیو هنری تراب

سفارش: صدا و سیما مرکز بوشهر

استان بوشهر با داشتن شرایط جغرافیایی و بستر مناسب دریایی همواره در مدیریت بنادر و دریانوردی پیشگام بوده است. اکنون پس از 40 سال انقلاب اسلامی، استان بوشهر با رشد قابل توجه و پیشرفت شگرفتی در زمینه دریانوردی و کنترل بنادر دست یافته است، این استان از بنادر بوشهر، خارگ، دیر، عسلویه و گناور بهره می‌برد.

تا شروع سال 1397، در بنادر استان بوشهر بیش از 12 میلیون و 680 هزار تن محصول غیرنفتی، تخلیه و بارگیری شده است. طبق آمار واصله در بنادر استان تاکنون بیش از 2 میلیون تن محصول غیر نفتی وارد کشور شده است که سهم صادرات در این بنادر، بیش از 9 میلیون تن است. حجم ترانزیت در محصولات غیرنفتی هم به بیش از 15 هزار تن رسیده است.

این میزان در محصولات نفتی در ابتدا سال 97، تخیه و بارگیری 145 میلیون تن را نشان می‌دهد. سهم واردات در محصولات نفتی کمتر از ده هزار تن و سهم صادرات بیش از 121 میلیون تن بوده است. حجم ترانزیت در این محصولات به بیش از 4 هزار تن رسیده است.

میزان تخیله و بارگیری کانتینر TEU  در بنادر استان، قبل از سال 1378 کمتر از 36 کانتینر بوده است که این مقدار در سال 1397 به بیش از 363 هزار کانتینر رسیده است که رشدی چند هزار برابری داشته است.

تعداد شناور های ورودی به استان بوشهر پیش از سال 1378 ، 288 فروند بوده است که اکنون این تعداد به بیش از 9 هزار فروند رسیده است، این تعداد در شناور های خروجی از بنادر استان قبل از سال 78 تعداد 291 فروند بوده است که در حال حاضر به حدود9هزار فروند رسیده است.

بنادر استان بوشهر علاوه بر قدرت تجاری و بستر مناسب برای صادرات و واردات در زمینه حمل و نقل مسافرین هم به موفقیت های چشم گیری دست پیدا کرده است،

تعداد شناور عای ورودی به استان بوشهر قبل از 78 ، 288 فروند بوده که اکنون 9 هزار تا شده است….

 طبق آمار واصله تعداد مسافرین پیش از سال 78 ،288 فروند بوده است که در حال حاضر به تعداد 408283 نفر رسیده است که رشد چشمگیر و قابل توجهی داشته است.

Leave A Reply

Your email address will not be published.