موشن گرافیک دست آوردها – کشاورزی و دام پروری

 

 

به نام خدا

تولید: استودیو هنری تراب

سفارش: صدا و سیما مرکز بوشهر

 

استان بوشهر يکی از بزرگترين تولید کنندگان خرما در ايران

است که حدود 14 درصد خرمای ايران را تولید میکند و همچنین استان بوشهر با دارا بودن بیش از 2.5 میلیون راس دام و ظرفیت تولید بالايی را به خود اختصاص داده است.

اين ظرفیت مناسب پیش از انقلاب اسلامی مغفول مانده بود، با نگاهی به آمار میتوان دريافت که به برکت انقلاب اسلامی، کشاورزی و دامپروری در طول چهل سال در استان بوشهر با چه پیشرفتی همراه بوده است.

 

میزان تولید محصولات زراعی پیش از انقلاب از 59 تن در سال به رشد بیش از 207 تن رسیده است.

مهمترين محصول باغی در استان، خرماست که از 34 تن در سال، با گذاشت چهل سال انقلاب به بیش از 160 تن رسیده است.

 

علت اصلی رشد در تولید، پیشرفت و فراهم آوری زيرساختهای مورد نیاز کشاورزی است. پس از انقلاب

اسلامی 596 کیلومتر کانال آبیاری، 30600 هکتر آبیاری تحت فشار، 23 هکتار زيرکشت مکانیزه

، واگذاريه 268 تراکتور ، انجام 24 طرح تحقیقاتی در هر سال، آموزش 20400

کشاورز و بهرهور، ساماندهی و تشکیل 58 شرکت خدمات فنی مهندسی کشاورزی ، انجام شده که پیش از

انقلاب وجود نداشته است.

در حوزه دامداری نیز با تاسیس 248 واحد صنعتی پرواربندی، 225 واحد صنعتی

مرغ گوشتی، 7 مجتمع دامپروری توانست به رشد خوب و قابل قبولی دست پیدا کند.

کشت گلخانهای که قبل از انقلاب در استان وجود نداشت به

بیش از 38 هزارتن در سال رسیده است.

 

ارزش صادرات محصولات کشاورزی پیش از انقلاب 14 میلیون دلار بود، با پیشرفت 40 ساله به 347 میلیون دلار رسیده است.

ارزش افزوده بخش کشاورزی به بیش از 22978 میلیارد ريال رسیده است.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.