چهل برگ زرین – سربرگ

 

 

به‎نام‎خدا

تولید: استودیو هنری تراب

سفارش: صدا و سیما مرکز بوشهر

انقلاب اسلامی که چهل سال پر فراز و نشیب را پشت سر گذاشته حالا به بالندگی رسیده است. در این مجال می خواهیم برگ هایی از دفتر خاطرات ساکنان استان دارالحماسه بوشهر را در سیر بالندگی ورق بزنیم.

مجموعه چهل برگ زرین تقویمی تاریخی است از اتفاقات و حوادثی که در استان بوشهر در طول مدت انقلاب اسلامی رخ داده است. هر قسمت از این مجموعه به یک سال و اتفاقات افتاده در آن سال اختصاص دارد. عملیات تحقیق پیرامون وقایع اتفاق افتاده در استان بوشهر نمونه ای جذاب و کم نظیر در سالهای اخیر بوده است و ما حصل این تحقیقات باعث پدیداری مجموعه چهل برگ زرین شده است. تصاویر استفاده شده در این مجموعه مستند و بر اساس واقعیات اتفاق افتاده در استان بوشهر است.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.